נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

דבר ראש המועצה, רו"ח פאיז חנא


המועצה המקומית- תעשייתית מגדל תפן, מהווה את מרחב התעסוקה של הגליל ומתפתחת מאד בשנים האחרונות. כראש המועצה אני מאמין שבאמצעות חיזוק התעסוקה בגליל, נחזק גם את החוסן הלאומי ותפיסת הלכידות הלאומית במדינת ישראל. 
אני גאה בעושר התרבותי והחברתי בין תושבי הגליל ובמיוחד בקרב העובדים בחברות ובמפעלים שבתחום המועצה. אני רואה בתפקידי כראש מועצת תפן פרויקט לאומי ואפעל לחזק את המגוון התעסוקתי בין אלפי עובדי המועצה, מגוון שהוא חלק מהלכידות של העם. אפעל להגדלת כמות המועסקים בתחומי המועצה, אעודד יזמים חדשים להגיע אלינו וביחד עם עובדי המועצה, נעניק שירות למפעלים ולחברות שבתוכנו. תפן מהווה את מרחב התעסוקה של הגליל ואני מאמין שכאשר הגליל חזק, הצפון חזק וגם מדינת ישראל חזקה.
פאיז חנא, רו"ח

ראש המועצה