נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מידע ליזם ולמשקיע


מועצה תעשייתית מגדל תפן מציעה ליזמים ולמשקיעים מסלול ירוק הכולל ליווי אישי של מנכ"ל המועצה ומהנדס המועצה וסל פתרונות מותאם לצרכי היזם - החל מוועדות תכנון ובניה דרך רישיון העסק ועד להפעלה השוטפת.

 

לצפייה בקובץ שיווק קרקע לחץ כאן

לצפייה בהסדרי תשלום לחץ כאן

לצפייה בתעריפי מים לחץ כאן

לצפייה במפרט אחיד לעסקים באזור תעשייה מגדל תפן 

לצפיה בבקשה להמלצה להקצאת קרקע פטור ממכרז

למידע נוסף על רישוי עסקים במועצת תפן לחץ כאן

 

המועצה תעשייתית משתרעת על פני כ- 2700 דונמים, מהם בשימוש כ- 1600 דונמים והשאר מיועדים לקליטת תעשיות נוספות. בשטח המועצה מגרשים לאחר פיתוח, מוכנים לתחילת הקמה בלוח זמנים קצר ביותר.

כאזור פיתוח א', המועצה תעשייתית מציעה למפעלים הטבות רבות. המיסים וההיטלים הנגבים, נמוכים במיוחד ביחס לאתרי תעשייה אחרים הממוקמים במרכזים עירוניים. כספי המיסוי, ארנונה ואגרות השירותים - מושקעים כולם לפיתוח התשתיות ואחזקתן, ומתן שירותים ייחודיים ואיכותיים למפעלי התעשייה.

 

תשתיות

בתחום המועצה קיימות תשתיות נרחבות של כבישים, קרקע, מערכת קפדנית לבקרה על השפכים התעשייתיים המטופלים על ידי המפעלים בטרם העברתם למט"ש מבוצעת על ידי מנהל מחלקת איכ"ס ואיגוד ערים גליל מערבי איכ"ס.

מועצה תעשייתית מגדל תפן נמצאת במיקום של ריכוזי אוכלוסייה מעורבת בגליל המערבי ועם פוטנציאל גדול להעסקת עובדים וגיוס כח אדם מקצועי וזמין.
במסגרת שדרוג התשתיות באזור, תבוצע פניית ימינה בננה לישקר שתקל על העומסים בכביש 854. 
התשתית התחבורתית משמשת מנוף משמעותי לתעשייה.
כמו כן, בימים אלה מקודם נושא העברת תשתיות גז טבעי לאזור מול משרד האנרגיה ורשות הגז.

 

המועצה

מועצת תפן פועלת כרשות מוניציפלית עצמאית שמחויבת לקדם ולסייע לפיתוח התעשייה ולהעניק מגוון שירותים למפעלים שבתחומה בעלות נמוכה יחסית. בנוסף מפקחת המועצה על הפעילות היצרנית למניעת פגיעה בסביבה.

 

רישוי בנייה ורישיון עסק

המועצה שייכת לוועדה מקומית לתכנון ובנייה מעלה הגליל, השולטת על מרחב תכנון מרחבי עם יישובי הסביבה, המועצה עוזרת ומקדמת מול הוועדה בקשות היזמים ועל כן הליכי הרישוי קצרים ומבוצעים בשיתוף פעולה מלא בין היזם לרשות, תוך התחשבות בצרכים המיוחדים לתעשייה. מערכת מתן רישיון-עסק במסגרת המועצה, כוללת מומחים בתחום הסביבתי, ומאפשרת נגישות ישירה למשרדי הממשלה והרשויות הממונות, לקיצור וייעול הליכי הרישוי.

 

גינון וטיפוח סביבתי

למועצה תכנית אב לגינון השטחים הציבוריים והיא מלווה כל מפעל חדש בפיתוח שטחי הגינון והנוף. כמו כן, המועצה מפתחת ומקימה שטחי גינון ציבוריים, פסלים סביבתיים, כבישים, שילוט אחיד ועוד.