נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

רישוי עסקים במועצת תפן


חוק רישוי עסקים הינו חוק שנועד להסדיר פעילות תקינה של בתי עסק במדינה שמבין מטרותיו העיקריות שמירה על בריאות הציבור, שמירה על בטחון הציבור, שמירה על בטיחות ואיכות החיים של התושבים במדינת ישראל.

סוגי העסקים הנדרשים לפעול לקבלת רישיון עסק פורסמו על ידי צו של משרד הפנים.

על פי חוק רישוי עסקים כל בית העסק מחויב להציג במקום בולט בעסק את רישיון העסק ומחייב בעל עסק להציג את הרישיון לכל דורש.

על פי חוק רישוי עסקים יש לפעול לקבלת רישיון עסק בטרם פתיחת העסק ולפנות ליחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית לקבלת הנחיות לאופן הגשת הבקשה לקבלת הרישיון.

את הבקשה לרישיון יש להגיש בצירוף תכניות עסק ונספחים בהתאם לדרישות הרשות המקומית וסוג העסק.

קניה בעסק בעל תעודת רישיון עסק מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים החל מבטיחות מבנים, אישור כיבוי אש, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכו'...בכדי להבטיח לציבור קנייה בטוחה.

חל איסור לנהל עסק טעון רישוי ללא קבלת רישיון עסק מטעם הרשות המקומית. ניהול עסק ללא רישיון עסק מהווה עבירה פלילית ומי שעוסק בכך צפוי לקבל צו סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר בפועל במקרים מסוימים.

קבלת רישיון עסק מותנה באישורים מכל הגורמים הרלבנטיים וביצוע הדרישות שלהם למתן רישיון עסק.

תחום רישוי העסקים פועל עפ"י חוק רישוי עסקים שמטרותיו להבטיח את שלום הציבור בתחומי הבריאות, איכות הסביבה, הבטיחות, הביטחון, וכל הכרוך בגידול ואחזקת בעלי חיים.

חוק רישוי העסקים משיק לתחום התכנון והבניה כיוון שרישיון עסק מותנה בהיתר בניה למבנה ולשימוש בו.

זאת לידיעה - עפ"י חוק, עיסוק בעסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה פלילית! על מנת לבדוק את הצורך ברישיון עסק מומלץ להגיע למשרד במועצה לבירור.

קבלת קהל תתקיים בימים א' - ה' בין השעות 08:00-16:30
** בתיאום מראש **
 
אחראי רישוי וקידום עסקים: רם בן יאיר
טלפון : 04-9079005
פקס : 04-9872329

מייל: ram@tefen.muni.il

מובא לפניכם כל המידע הנדרש לבעלי עסקים הנדרשים ברישיון עסק לשימושכם: