נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

נגישות ברישוי עסקים - הסבר


בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק.

על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

אישור נגישות בית עסק – מבנה ושירות הינו תנאי לקבלת רישיון העסק.

לשימושך קישורים לאתר נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
 

קישור לחוברת הסבר - רישוי של עסקים החייבים בהתאמות נגישות

קישור למדריך להנגשת עסק קטן