נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מידע ליזמים


• במועצה מקומית מגדל תפן קיימים משרדים להשכרה למגוון עסקים. לפרטים ומידע נוסף לחץ כאן

• מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן נותנת לווי מלא בהוצאת רישוי עסק. לפרטים ומידע נוסף לחץ כאן

• למידע על תעריפי המים וטופס הוראת קבע לתשלום ארנונה ומים (תשלום ארנונה בהוראת קבע תינתן 2% הנחה) לחץ כאן

• גופי הממשלה השונים מעניקים סיוע לבעלי המפעלים בתחומים שונים. למידע נוסף לחץ כאן

בשורה חשובה לעסקים ולתעשיות- לשכת המסחר פתחה שלוחה צפונית בתפן. למידע נוסף לחץ כאן

מועצה תעשייתית מגדל תפן מציעה ליזמים ולמשקיעים מסלול ירוק הכולל ליווי אישי של המועצה וסל פתרונות מותאם לצרכי היזם - החל מוועדות תכנון ובניה דרך רישיון העסק ועד להפעלה השוטפת:

פרצלצייה מאושרת ע"י ועדה מקומית ורמ"י
תכנית חלוקת מגרש גדול למגרשים קטנים. תכנית זו מבוצעת ע"י מודד מוסמך, המגרש חייב לעמוד בגודל מגרש מינימלי.
חלופות תכנון
בוצעו חלופות תכנון רבות עד שהגענו לאופטימום תכנית שתתן מענה למפעלים קטנים ובינוניים
תנאי הועדה
הועדה תדון בבקשה של המועצה לחלוקה למגרשים, עמידת התכנית בסעיפי חוק התכנון והבנייה והתקנון ותשקול לאשר בתנאים, להשהות ולבקש תיקונים, או לדחות
תנאי המנהל
המינהל כבעל החלקה הרשום חייב לאשר להסכים ולחתום
בקשת יזמים למגרשים בשטחים שונים בהתאם לפרצלצייה-הסכמת ראשת הרשות
המלצה לאחר בחינת הבקשה על כל מרכיביה מועסקים, גודל מגרש, גודל מבנה וכו'
כמה מועסקים בארגון
סוג התעשיה מזהמת/נקייה
תשלום אגרה למשרד הכלכלה
מופיע באתר משרד הכלכלה בקשה חדשה/ישנה
צירוף המלצת המועצה
ניתנת ע"י המועצה ליזם
קבלת הבקשה במשרד הכלכלה-העברה לרפרנט מקצועי לבדיקה בהתאם למהות העסק
העברה לרפרנט מקצועי לבדיקה בהתאם למהות העסק:רפרנט מומחה בסוג התעשייה בוחן את הבקשה בצורה מקצועית ואת הדרישות לבינוי, ציוד וכו' ונותן חוות דעת
קבלת נתונים נדרשים מהיזם: תכנית עסקית, מימון, ציוד, תפעול, שיווק, מזמינים. העברת המלצה בהתאם להתרשמות
דרישות של משרד הכלכלה מהיזם
הכנה ע"י הצוות המקצועי של משרד הכלכלה לדיון בוועדת תיאום הכוללת נציגי מינהל איזורי פיתוח ויועמ"ש
מכניסים לדיון רחב משתתפים ודנים בסוגיית המלצה בפטור למגרש הנדון ו/או דחייה התניות נוספות
מתן  המלצה
עם קבלת הסכמת הוועדה יוצאת המלצה למינהל לחתום חוזה עם היזם מבקש הבקשה
העברה למינהל להכנת חוזה
המינהל נדרש להכין חוזה פיתוח עם היזם
עותק לרשות או ליזם
הרשות והיזם מכותבים בהתפתחות ההמלצה וחוזה המינהל
הכנת חוזה פיתוח במינהל
הכנת חוזה פיתוח במינהל לאחר בחינת המגרש, מטרדים, דוח פיקוח, תבע ותנאי התכנית
תשלום הוצאות פיתוח למשרד הכלכלה ותשלום היוון למינהל
לאחר הכנת החוזה והזמנה לחתימה ישלם היזם הוצאות פיתוח למשרד הכלכלה ודמי היוון למינהל
חתימה על חוזה המינהל, מתאפשרת הגשת תכניות לוועדה מקומית לקבלת היתר בניה
היזם בוחר אדריכל קובע פרוגרמה ומתחיל להכין תכניות ולהגישם לוועדת תכנון
דיון בועדה מקומית, אישור בתנאים, עמידה בתנאים, קבלת היתר בניה
לאחר דין ודברים וקבלת אישורים רלוונטיים מוועדות התכנון מקבל היזם היתר בנייה בשלב ראשון ובהתאם להתקדמותו היתר עבודות עפר ובשלב שני היתר למבנה או הכל ביחד ויוצא לתחילת ביצוע
עלייה לשטח ותחילת בנייה
תחילת גידור וארגון ויציאה לביצוע
מגרש מוכן עם תשתיות ציבוריות
המגרשים יהיו מוכנים עם תשתיות לביצוע.