נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

ערעור על דו”ח חניה


מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  פועלת לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של העובדים והמבקרים בשטח המועצה ע"פ חוקי העזר הקיימים לרשותה.

אם הנך מעוניין/ת להגיש בקשה בנוגע לדוח חניה / פיקוח עירוני, באפשרותך למלא את הבקשה בטפסים להלן ולצרף את העתק הדוח וכל אסמכתא רלוונטית.

לתשומת הלב,
בקשה לביטול דוח חניה / פיקוח עירוני יש להגיש בתוך 30 יום ממועד קבלת הדוח!

להורדת טופס בקשה לביטול הדו"ח - לחץ כאן

את הטופס בקשה לביטול הדו"ח יש לשלוח למייל: kabat@tefen.muni.il

לפרטים נוספים: 04-9079009