נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

ריכוז מידע אודות סיוע והטבות של המדינה ליזם


תאריך עדכון: 2.7.2019

תפן מוגדרת ע"פ החלטת ממשלה כאזור תעשייה הנמצא באזור פיתוח א', ביישובים אלה יכולות החברות העומדות בתנאי הסף, לקבל הטבות מוגברות מטעם המדינה, במטרה לעודד הון ויוזמה כלכלית, תוך מתן עדיפות לחדשנות ואזורי פיתוח.

 

להלן רשימת ההטבות (כפי שמוצגות באתרי משרדי הממשלה השונים):

 

מינהל אזורי תעשייה

מנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה מהווה זרוע ממשלתית לקידום מטרה זו ואחראי על אחד מכלי הסיוע החשובים במשק הישראלי לפיתוח התעשייה, למיגור האבטלה ועידוד הצמיחה ביישובי הפריפריה. כלי הסיוע כוללים: אחריות על זמינות המגרשים, הקצאתם בפטור ממכרז וסבסוד בהוצאות פיתוח התשתיות.

לפרטים נוספים - לחצו כאן

למצגת אודות מנהל אזורי תעשייה- לחץ כאן 

 

תכנית כסף חכם- משרד הכלכלה:

תוכנית כסף חכם מיועדת לחברות בהיקף מכירות עד 200 מיליון ₪ וניסיון מוקדם ביצוא. במסגרת התוכנית ניתן סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות.

הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד, עד לחצי מיליון ₪ ולשווקים מועדפים עד למיליון ₪.

בשנת 2018 אושרו 160 בקשות בסכום כולל של 80 מיליון ₪!

לפרטים נוספים: לחצו כאן

למצגת אודות מינהל סחר חוץ- לחץ כאן

 

תכנית של"ב - שער לשיווק בינלאומי:

התוכנית מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ומטרתה להעניק סיוע לחדור לשווקים הבינלאומיים.

בשנת 2018 אושרו 90 בקשות בסכום כולל של 16 מיליון ₪!

לפרטים נוספים: לחצו כאן

 

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות:

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי והשקעות זרות מהווה גורם מתכלל בממשלת ישראל בתחום קידום ההשקעות הזרות ורכש הגומלין. הרשות נולדה מאיחוד שני גופים במשרד הכלכלה והתעשייה – המטה לקידום השקעות זרות והרשות לשיתוף פעולה תעשייתי – מתוך כוונה לייצר קונספט חדשני, שמתייחס לכלל החברות הרב-לאומיות הפועלות בישראל, כמשקיעות שניתן להרחיב את פעילותן.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

למצגת אודות הרשת"פ- לחץ כאן

אשת קשר מטעם הרשת"פ- ליאת ברגמן: נייד-054-7277177, במייל: liatb@2.maof.co.il

 

משרד הכלכלה- מחוז צפון:

לפרטים נוספים: לחצו כאן

 

קבלת סיוע במסלול מענקים – הרשות לעידוד השקעות הון ותמיכה בתעסוקה:

שירות זה מקנה מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בתנאי שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאושרה על-ידי מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

למצגת אודות המסלול- לחץ כאן

 

מסלולי תעסוקה - הרשות לעידוד השקעות הון ותמיכה בתעסוקה:

מטרת מסלול זה הינה לעודד העסקה איכותית בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית או בירושלים. המסלול נועד לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק, תוך מתן דגש על הגדלת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית או בירושלים ועל יצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה.

התוכנית מסייעת למשקיעים המעוניינים להקים, להרחיב, להוסיף או להעתיק מיזמים לאזורים אלה בשכר גבוה. הקמת מיזמים מסוג זה באזורים אלה משפיעה מאוד על יצירת מרכזי תעסוקה איכותיים ועל פעילות כלכלית בסביבתם הגאוגרפית.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

למצגת אודות מסלולי תעסוקה- לחץ כאן

 

מסלולים מיוחדים- הרשות לעידוד השקעות הון ותמיכה בתעסוקה:

פריון בעבודה, טכנולוגיות לייצור מתקדם, סיוע לבנייה, הפקת סרטים, התקפות סייבר ותחרות בשווקים מקומיים - אלה חלק מהמסלולים המיוחדים שמפעילה הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

 

מסלולים ירוקים- הרשות לעידוד השקעות הון ותמיכה בתעסוקה:

מענקים והטבות לפרויקטים המסייעים להפחתת פליטות גזי חממה, להתייעלות אנרגטית ולחיבור למערכת חלוקת גז טבעי.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

 

הרשות לחדשנות:

חדשנות היא משאב הטבע שלנו. מדינת ישראל רואה בחדשנות משאב יקר ערך, ופועלת לחיזוק החדשנות הישראלית תוך ביסוסה כנכס לאומי משמעותי בשגשוג המשק הישראלי. רשות החדשנות מופקדת על פיתוח, חיזוק והובלת החדשנות הישראלית. לרשות קיימים מגוון מסלולי תמיכה ועידוד בתעשייה.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

למצגת אודות הרשות לחדשנות- לחץ כאן

 

משרד האנרגיה:

משרד הכלכלה, בתיאום עם מנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים והממונה על התקציבים במשרד האוצר, הקים מנגנון הקצאה ותמיכה לצרכני רשת החלוקה למימון עלויות החיבור לרשת החלוקה והסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

 

הרשות לפיתוח הגליל- ביז בגליל:

ביז בגליל פועל למינוף העסקים הקטנים והבינוניים בגליל על ידי הנגשת מידע ממוקד ופרואקטיבי, מידע וחיבורים שיסייעו לשילוב עסקים מקומיים בפעילות הכלכלית המקומית.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל:

במסגרת תפקידו מפרסם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל קולות קוראים לסיוע לחברות ועסקים בתחומים שונים. ניתן לבדוק באתר המשרד אם ישנה תמיכה רלוונטית.

לפרטים נוספים: לחצו כאן

 

הערה:

כלל המידע שהוזכר לעיל כפוף לתנאים ולנתונים שמעודכנים מעת לעת במשרדי הממשלה השונים ובהתאם לתוכניותיהם.