נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

הנחיות להתמודדות עם הקורונה


מדינת ישראל נמצאת בגל החמישי של הקורונה, גל האומיקרון, אשר שוטף את ארצנו.  מפעלים ועסקים רבים עובדים באופן חלקי עקב מחלה ו/או בידוד עובדים ואנו נמצאים לקראת שיאו של הגל בשבועיים הקרובים.
זהו שיאו של מאבק המתנהל בשנתיים האחרונות כנגד הנגיף, שנתיים בהם עובר המשק הישראלי תקופה מאתגרת ולא פשוטה. כאן, במועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן, עמדנו יחד בכוחות משותפים על מנת לשמור על בריאות העובדים במקביל לשמירה על מקומות העבודה ונמשיך כך גם בגל הנוכחי. אין לי ספק, כי המשק הישראלי יתאושש במהירות לאחר הגל הנוכחי, בתקווה שזה יהיה הגל האחרון.
אנו ממשיכים להעמיד לרשותכם את אתר המועצה לצורך פרסום משרות פנויות והפניית עובדים חדשים המחפשים תעסוקה במפעלים ובחברות במועצה ועומדים לרשותכם בכל שאלה ופנייה.
סיגל שאלתיאל הלוי, ראש המועצה

מידע לציבור מהמועצה:

הודעה מיום 18/01/2022

הודעה מיום 01/10/2020

הודעה מיום 24/09/2020

הודעה מיום 15/07/2020

הודעה מיום 3/06/2020

הודעה מיום ה-14/05/20

הודעה מיום ה-06/05/20

הודעה מיום ה-23/04/20

הודעה מיום ה-22/04/20

הודעה מיום ה-22/03/20

הודעה מיום ה-17/03/20

הודעה מיום ה-15/03/20

הודעה מיום ה-08/03/20

התו הסגול - נציג המועצה לריכוז התו הסגול הינו רם בן יאיר אליו ניתן להעביר את ההצהרות.

להלן פרטי הקשר - טלפון: 04-9079005 מייל: ram@tefen.muni.il 

קישור לטופס הצהרה מקוון -התו הסגול - לחץ כאן 

מידע ממשרדי הממשלה להתמודדות עם נגיף הקורונה:

מענקי ייעוץ: התייעלות משאבים במפעלים תקף עד אמצע שנת 2021

פורטל חירום לאומי (פיקוד העורף)

פורטל החירום הלאומי (פיקוד העורף) בשפה הערבית

משרד האוצר:

"התו הסגול"

התקן הסגול למקומות עבודה

משרד הבריאות:

מפת בדיקות קורונה

אתר משרד הבריאות

שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור משרדים, עדכון 1.4.2020

משרד הכלכלה:

היום חתמה שרת הכלכלה והתעשייה על הוראת שעה המאפשרת העסקה בשעות נוספות, 

בהתאם לסמכותה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 ולנוכח התגברות גל התחלואה הנוכחי של מגיפת קורונה שבמסגרתו יש עשרות אלפי אזרחים מאומתים מדי יום, מאות אלפי עובדים הנדרשים לבידוד כפוי, והורים רבים שנאלצים להיעדר מהעבודה בשל חשיפת ילדיהם לחולים מאומתים. במסגרת סמכותה ביקשה השרה לתת מענה זמני לעובדה כי עומס העבודה המוטל על יתר העובדים גדל ולחשש לפגיעה ברציפות התפקודית של המשק ולפגיעה בשרשרת הייצור.  

התנאים שנקבעו בהוראת השעה:

תוגדל מכסת השעות הנוספות השבועיות המותרות ל-25 שעות, במקום 16 כיום
 
אורך שבוע העבודה, כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות, במקום 58 כיום.
   
תתאפשר העסקת עובדים במשך של עד 14 שעות עבודה יומיות (כולל שעות נוספות), עד 8 פעמים בחודש.
 
מכסת השעות הנוספות החודשית לא תעלה על 90 שעות.

מעסיק המעסיק למעלה מ-20 עובדים יוכל לעשות שימוש בהיתר רק אם 20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ושלא ניתן לבצע את העבודה באמצעות עובדים קיימים, הכל כמפורט בתנאי ההיתר.

מעסיקים מתחת ל- 20 עובדים יוכלו להעסיק לפי הוראת השעה גם אם מצבת עובדיהם חסרה פחות מ- 20% מהעובדים ובתנאי שלא ניתן לבצע את העבודה באמצעות עובדים קיימים.

השימוש בהוראת השעה ייעשה בהתאם לצורכי מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים.

מוחרגים  מתחולת הוראת השעה ענפים מסוימים מטעמי בטיחות- כמו נהגים ופועלי בניין.

תוקף הוראת השעה הינו מהיום ועד י"ג באדר ב' התשפ"ב, 14 בפברואר 2022.

מעסיק  שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל יוכל להעסיק עובדים לפי ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות  י"פ 7732 שפורסם ב- 19 במרץ 2018 (י"פ התשע"ח, עמ' 6284).

מעסיק לפי הוראת השעה או לפי ההיתר הכללי מיום 19.3.2018 (י"פ התשע"ח, עמ' 6284) או לפי כל היתר מיוחד מחויב לשלם גמול בעבור השעות הנוספות בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. 

העסקה בניגוד לתנאי ההיתר וחוק שעות עבודה ומנוחה עשויה לגרור סנקציות מנהליות בהתאם לסמכויות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע"ב-2011  או העמדה לדין פלילי בהתאם לנסיבות ההפרה.  


הוראת השעה להעסקה בשעות נוספות אינה  מהווה היתר גורף לכלל המשק והוא ניתן רק למעסיקים שעומדים בתנאים המפורטים בהיתר. יודגש כי מדובר בהוראת שעה שתוקפה הוא עד י"ג באדר א' התשפ"ב (14 בפברואר 2022), המתייחסת אך ורק להעסקה בשעות נוספות ואינה מתייחסת כלל להעסקה במנוחה שבועית.   

כן יודגש כי אין מדובר בהכרזה על החלת  פרק ד' לפי חוק שרות עבודה בשעת חירום התשכ"ז – 1967, אלא בהיתר להעסקה בשעות נוספות שנקבע כאמור כהוראת שעה המאפשרת למעסיקים העומדים בתנאיה להעסיק עובדים בשעות נוספות החורגות מהמגבלות שבהיתר הכללי (י"פ התשע"ח, עמ' 6284).

היתר העסקה 

משרד הכלכלה סיוע בנושא הקורונה

כללי:

משרד המשפטים בנושא קורונה

מידע ממשרדי הממשלה ורשותיה המשרד לשויון חברתי - מוקד אזרחים ותיקים 8840*

רשות הסייבר

כלי סיוע ממשלתיים לעסקים להתמודדות עם נגיף הקורונה:

משרד הפנים - פטור מארנונה לעסקים

משרד הכלכלה הקרן להלוואות בערבות מדינה - 1-800-800-022

משרד האוצר קרן להעמדת הלוואות בערבות מדינה לעסקים גדולים

סוכנות לעסקים קטנים 

קרן סיוע ייעודית לעסקים בעקבות התפשטות משבר הקורונה - משרד הכלכלה , משרד האוצר והחשב הכללי

הרשות לחדשנות

ביטוח לאומי

הסתדרות העובדים

רשות המיסים

משרד העבודה והרווחה