נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

יועצת לקידום למעמד האישה


חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) תשס"ח – 2008 (תיקון מס' 1) קובע שחלה חובה על הרשות המקומית בהעסקת יועצת למעמד האישה לראש הרשות.

יועצת לקידום מעמד האישה תיבחר בדרך של מכרז ומינויה יוצג בפני מועצת הרשות המקומית; מונתה יועצת לקידום מעמד האישה, תודיע על כך הרשות המקומית לשר ולרשות לקידום מעמד האישה, ותעביר להם עותק של כתב המינוי.

מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת ברשות, תהיה דרגתה כאמור בפסקה (1) או הדרגה שהייתה צמודה כדין לתפקידה ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה. (תיקון1 לשנת  2008 – 2008 )

יצירת קשר:

ספיר דרעי

מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה,

יועצת למעמד האישה וממונה על הטרדות מיניות במועצה

טלפון: 04-9079008

מייל: sapir@tefen.muni.il

אתר הרשות לקידום מעמד האישה - לחצו כאן

אתר כל זכות/זכויות נשים - לחצו כאן