נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז 01/2020 - מכרז למתן שירותי תכנון לביצוע הכנת תוכנית מפורטת - תב"ע בתחום תכנית ג/ 16008***המכרז בוטל***


תאריך פרסום : 18/05/2020
תאריך אחרון להגשה : בוטל
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 26/05/2020

*** מכרז מס' 1/2020 בוטל***

 

הננו להודיעכם כי המכרז שבנדון בוטל ע"י הרשות.

בהתאם לכך, כספי רכישת המכרז יוחזרו במלואם למי שרכש את המכרז.

לפרטים לגבי אופן ההחזר ניתן לפנות לגב' מיטל שמחון בטל': 04-9079002.

בשלב זה לא ידוע על מועד פרסום חדש, וככל שיפורסם אנו נפרסם את המכרז באתר האינטרנט של הרשות ובעיתונות.

 

הכנת תכנית בניין עיר ונספח בינוי למתחם מסחר ותיירות ומבני ציבור (עם חלוקה למגרשים), וכן איחוד וחלוקה לשני
מגרשי תעשיה מאושרים כולל פרצלציה, שינוי ייעוד לשטח מאגר כיבוי אש ציבורי.

בנוסף, הפשרת שטח מגרש תעשיה למפעל רדימיקס (מגרש חלופי בייעוד תעשייה) לאישור רמ"י וועדות התכנון בשטח תבע ג / 16008 במ.מ. תעשייתית מגדל תפן, עדכונים בתקנון כולל התייחסות לקליטת מפעל ונספח סביבתי.