נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז 01/2020 - מכרז למתן שירותי תכנון לביצוע הכנת תוכנית מפורטת - תב"ע בתחום תכנית ג/ 16008


תאריך פרסום : 18/05/2020
תאריך אחרון להגשה : עודכן ל-18/06/2020 עד השעה: 14:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 26/05/2020

הכנת תכנית בניין עיר ונספח בינוי למתחם מסחר ותיירות ומבני ציבור (עם חלוקה למגרשים), וכן איחוד וחלוקה לשני
מגרשי תעשיה מאושרים כולל פרצלציה, שינוי ייעוד לשטח מאגר כיבוי אש ציבורי.

בנוסף, הפשרת שטח מגרש תעשיה למפעל רדימיקס (מגרש חלופי בייעוד תעשייה) לאישור רמ"י וועדות התכנון בשטח תבע ג / 16008 במ.מ. תעשייתית מגדל תפן, עדכונים בתקנון כולל התייחסות לקליטת מפעל ונספח סביבתי.


קבצים להורדה