נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

עבודות ביצוע חניות ברחוב האלה והסדרת תחנות אוטובוסים


תאריך פרסום : 13/04/2021
תאריך אחרון להגשה : 13/05/2021 עד שעה 12:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 4/5/2021

סיור קבלנים יתקיים ביום ד' בתאריך 28/04/2021 בשעה 14:30 במועצה, במשרדי המועצה. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה על מנת להשתתף במכרז.


קבצים להורדה