נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז כא 04/2021 אחראי נושא מים ביוב וגינון במועצה מקומית תעשיתית מגדל תפן


תאריך פרסום : 30/5/2021
תאריך אחרון להגשה : 16/6/2021 בשעה 10:00

דרוש אחראי נושא אחזקה ותפעול רשת המים, ביוב והגינון במועצה
היקף משרה
50% משרה, 21.5 ש"ש, חמישה ימים בשבוע ימים א'- ה' או יומיים/שלושה ימים בשבוע מלאים, סה"כ 91 שעות
חודשיות.
שכר – דירוג מנהלי, דירוג דרגה, מתח דרגות 7-9 .
תחילת העסקה :
מיידי.
כפיפות :
מהנדסת המועצה.
תיאור התפקיד:
• אחראי נושא אחזקה ותפעול מערך המים ביוב ותיעול ברשות המקומית בשטח הציבורי, בכפוף
לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.
• אחראי על נושא אחזקה ותפעול מערך התחזוקה וקבלן הגינון בתחום הרשות.


קבצים להורדה