נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

סגן מנהל מהנדס ומנהל פרויקטים למועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן


תאריך פרסום : 24/07/2022
תאריך אחרון להגשה : 10/08/2022 בשעה 10:00

תיאור התפקיד תחומי אחריות סגן מנהל מהנדס :

  • סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגף.
  • סיוע למנהל האגף בניהול המינהל ובתכנון המדיניות.
  • פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.

קבצים להורדה