נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן


תאריך פרסום : 25/07/2022
תאריך אחרון להגשה : 10/08/2022 בשעה 10:00

דרישות התפקיד ותנאי סף:

  1. בעל תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון, או לחלופין בעל 10 שנות ניסיון בעבודת הביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב- 1992 ובאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים. 
  2. ניסיון של לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות בעבודת ביקורת, כאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/2009. יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי.
  3. יחיד, תושב ישראל, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון, אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית, לא כיהן כחבר מועצה ברשות המקומית הגובלת עם הרשות המקומית בשנתיים האחרונות, לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית. 

קבצים להורדה