נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

אישור חברת מדי ורד בעמ עי ועדת המכרזים כספק יחיד


תאריך פרסום : 14/09/2022
תאריך אחרון להגשה : 28/09/2022 בשעה 12:00

אישור חברת מדי ורד בע"מ ע"י ועדת המכרזים כספק יחיד להמשך הפעלת בסיס ההתקשרות של המערכת ניהול הקיימת עבור ניהול משק המים בשטח המועצה.

  • מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן מפרסמת את כוונתה להתקשר עם חברת מדי ורד בע"מ עבור המשך ניהול בסיס התקשורת הקיים של מדי המים בשטח המועצה.
  • בהתאם לסעיף 3(4) לצו המועצות המקומיות התשי"א-1951 ניתנת בזאת הודעה על ידי מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן בדבר כוונתה להתקשר עם חברת מדי ורד בע"מ בהסכם שעיקרו המשך ניהול בסיס התקשרות עבור מדי מים ע"י קר"מ.
  • ההתקשרות תאפשר למועצה להמשיך את ניהול מערכת המים הקיימת בשטחה על בסיס התקשורת הקיימת שמנוהלת ע"י חברת מדי ורד בע"מ לטובת קריאה מרחוק של מדי המים המותקנים בשטח המועצה.

צד ג' הסבור כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל המועצה עד לתאריך __/09/2022 ולהודיע על כך למועצה.

ניתן לפנות למר יקיר דקל מנהל לשכת ראש המועצה,  באמצעות דוא"ל yakir@tefen.muni.il או למספר 04-9079013.

 


קבצים להורדה