נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז כ"א פומבי 12/2022 דרוש/ה סגן מנהל מהנדס ומנהל פרויקטים למועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן .


תאריך אחרון להגשה : 21/11/2022 בשעה 14:00

היקף משרה

100% משרה  42 ש"ש , חמישה ימים בשבוע ימים א'-ה', סה"כ 182 שעות חודשיות.

 

שכר – 40%-50% משכר מנכ"ל  בחוזה אישי בכירים בהתאם לדירוג הרשות , ובכפוף לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.

תחילת העסקה :

כפוף לאישור משרד הפנים .

 

כפיפות : 

מקצועית למהנדס המועצה וניהולית למנכ"ל המועצה


קבצים להורדה