נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז כ"א פומבי 01/2023 דרוש/ה מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן


תאריך אחרון להגשה : 28/02/2023 בשעה 10:00

היקף משרה -

50% .
שכר – חוזה אישי בכירים בהתאם לדירוג הרשות , ובכפוף לאישור מליאת המועצה ומשרד
הפנים.
תחילת העסקה -

כפוף לאישור משרד הפנים .
כפיפות -
ראש המועצה


קבצים להורדה