נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז פומבי 03.2024 - ריהוט מבנה רב תכליתי


תאריך פרסום : 28.1.2024
תאריך אחרון להגשה : 12.2.2024 בשעה 12:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 07.02.2024 בשעה 10:00


קבצים להורדה