נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז זוטא 02.2024 - אספקה והתקנת ריהוט מקצועי למרכז הפעלה


תאריך פרסום : 28.1.2024
תאריך אחרון להגשה : 14.2.2024 בשעה 12:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 07.02.2024 בשעה 10:00


קבצים להורדה