נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז פומבי 04.2024- להשכרת מתחם להפעלת בית קפה.מסעדה במבנה רב תכליתי הנבנה באזור תעשייה תפן


תאריך פרסום : 7.02.2024
תאריך אחרון להגשה : 21.02.2024 בשעה 12:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה : 18.02.2024 בשעה 10:00


קבצים להורדה