נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

מכרז כ"א פומבי מס' 05/2024 מנהל מחלקה מתכלל הנדסה


תאריך פרסום : 08/02/2024
תאריך אחרון להגשה : 29/02/2024

 

 

היחידה:

 

הנדסה

תואר המשרה:

מנהל מחלקה ומתכלל

דרגת המשרה ודירוגה:

מח"ר 38-42 או שכר בכירים 30%-40%
(בכפוף לאישור משרד הפנים)

היקף העסקה:

100%

סוג המכרז:

פומבי

 

קבצים להורדה