נווטו אלינו מידע בחירום
מידע בחירום

המועצה עובדת במתכונת של 24/7

עובדים המועסקים במפעלים ובחברות במועצה התעשייתית מגדל תפן: המועצה מעמידה לרשותכם טלפון לחירום הפועל וזמין עבורכם 24/7, עבור כל פנייה מוזמנים ליצור קשר במספר: 049079016 או במייל info@tefen.muni.il